Sự nghiệp của bạn tại TechHost

Xem cơ hội việc làm của chúng tôi và nhanh chóng theo dõi sự nghiệp của bạn với TECHHOST

SỰ ỔN ĐỊNH

Chúng tôi là một công ty ổn định với hơn 6 năm thành tích đã được chứng minh trong ngành.

ĐA DẠNG

Chúng tôi tin tưởng vào sự đa dạng và cam kết xây dựng các nhóm với nhiều nền tảng, quan điểm và kỹ năng khác nhau.

TẬP HUẤN

Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo việc làm toàn diện tốt nhất trong ngành cho các vị trí liên quan đến hỗ trợ.

LÀM VIỆC TỪ XA

Chúng tôi cung cấp các tùy chọn làm việc từ xa linh hoạt và cam kết giữ an toàn cho bạn trong môi trường hiện tại.

SỰ PHÁT TRIỂN

Chúng tôi cung cấp các công cụ và hỗ trợ cho bạn để giúp sự nghiệp của bạn phát triển.

GIẢI KHÁT

Chúng tôi luôn cung cấp đầy đủ các văn phòng của mình với nhiều loại đồ ăn nhẹ và đồ uống!

CƠ HỘI VIỆC LÀM  HIỆN TẠI

Chức Vụ
Phòng
Số lượng
Địa Điểm
Thuê Người Làm
Nhân viên kinh doanh
Kinh Doanh
04
HCM
toàn thời gian
Kỹ thuật
Kỹ thuật
02
HCM
Toàn thời gian
Cộng tác viên kinh doanh
Kinh doanh
10
Việt Nam
Bán thời gian
Lưu ý: Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn để xử lý đơn xin việc của bạn và đưa ra quyết định về việc lấp đầy vị trí tuyển dụng theo thông báo bảo mật của chúng tôi . Đơn đăng ký của bạn sẽ chỉ được xem xét cho vị trí tuyển dụng mà bạn ứng tuyển và sẽ bị xóa sau đó theo thông báo bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn muốn đơn đăng ký của mình được xem xét cho các vị trí tuyển dụng khác hoặc các vị trí tuyển dụng trong tương lai, vui lòng ghi rõ điều này vào email ứng tuyển của bạn.