TECHHOST Private vCloud

Chúng tôi giúp bạn mở rộng quy mô kinh doanh trên internet! Chúng tôi cam kết 99,99% thời gian hoạt động SLA với giá tốt nhất so với các nhà cung cấp cloud trên thị trường

Cần yêu cầu cao hơn? Chúng tôi luôn sẵng sàn phục vụ yêu cầu của bạn

techhost vCloud Servers

Không chỉ là hệ thống ổn định 99.99% chúng tôi luôn cạnh bạn ngay khi bạn cần với tinh thần sẵn sàng 24/7

vCloud Server

Memory
CPU
Storage
Transfer
Chi phí theo tháng
Đăng ký
1 GB
1
30 GB
Unlimited
180.000 VND
Đăng ký
2 GB
2
60 GB
Unlimited
300.000 VND
Đăng ký
4 GB
3
100 GB
Unlimited
600.000 VND
Đăng ký
8 GB
4
160 GB
Unlimited
1.400.000 VND
Đăng ký
16 GB
8
320 GB
Unlimited
3.200.000 VND
Đăng ký
32 GB
16
480 GB
Unlimited
4.200.000 VND
Đăng ký
48 GB
24
640 GB
Unlimited
6.600.000 VND
Đăng ký
64 GB
32
960 GB
Unlimited
8.680.000 VND
Đăng ký

Tùy chọn cấu hình

Tài nguyên
Chi phí theo tháng
CPU, per core
120.000 VND
Memory, per GB
120.000 VND
SSD Storage, per 10 GB
50.000 VND
SAS storage, per 10 GB
30.000 VND
Backup Storage, per 10 GB
15.000 VND
IPv4 add-on, per IP
100.000 VND

Các dịch vụ mở rộng

Tài nguyên
Chi phí theo tháng
Block 500 Mbps Internet trong nước
Liên hệ
Block 10 Mbps Internet quốc tế
Liên hệ
Kết nối MPLS layer 2 / layer 3
Liên hệ
Kết nối Direct connect đến Cloud Quốc Tế (Microsoft / Google / AWS)
Liên hệ
VPN Client to Site
VPN Site to Site
Dịch vụ cân bằng tải
Dịch vụ phòng chống DDOS

Techhost Private Cloud

Private Cloud cung cấp một gốc riêng ( dedicated host) của hệ thống TechHost mà không có những khách hàng khác và có thể định cấu hình ngày từ bảng điều khiển

Gói dịch vụ

Các gói Private Cloud đi kèm với rất nhiều tài nguyên để bạn phân bổ phù hợp.

Hosts
Memory
CPU
Storage
IPv4
Chi phí theo tháng
Đăng Ký
1
128 GB
40 vCore
1TB SSD
10
14.900.000 VND
Đăng ký
2
256 GB
80 vCore
2TB SSD
20
29.900.000 VND
Đăng ký
3
512 GB
120 vCore
4 TB SSD
30
59.900.000 VND
Đăng ký
4
768 GB
240 vCore
8 TB SSD
40
89.900.000 VND
Đăng ký

Kết nối mạng upto 10 Gbps trên mỗi máy chủ đám mây được bao gồm trong tất cả các gói.

Dịch vụ Lưu trữ

Mua thêm lưu trữ cho Private Cloud.

Tài nguyên
Chi phí theo tháng
SSD Storage, per 100 GB
400.000 VND
SAS storage, per 100 GB
200.000 VND
Backup Storage, per 100 GB
150.000 VND

Hệ điều hành và bản quyền

Hệ điều hành
Chi phí theo tháng
CentOS 7 x86_64
Miễn phí
CentOS 8 x86_64
Miễn phí
Almalinux 8 x86_64
Miễn phí
Ubuntu 18.04 LTS
Miễn phí
Ubuntu 20.04 LTS
Miễn phí
Windows 10
30-day trial
Windows Server Standard, per Core
30-day trial
Windows Server DC, per Core
30-day trial
Windows SQL Server Standard
30-day trial
Windows SQL Server Enterprise
30-day trial

Techhost Object Storage

Object Storage (S3) cung cấp khả năng lưu trữ hàng loạt với chi phí tối thiểu.
Dung lượng
Transfer
Chi phí theo tháng
1 TB
2 TB
720.000 VND
2 TB
4 TB
1.440.000 VND
3 TB
6 TB
2.160.000 VND
4 TB
8 TB
2.880.000 VND
5 TB
10 TB
3.600.000 VND

NÂNG TẦM TỐI ƯU TĂNG TỐC DOANH NGHIỆP NGAY HÔM NAY