Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các xử lý lỗi 404 not found khi install / update trên CentOS 7.

1. Tổng quan

Theo như thông báo trước đó từ Red Hat sẽ ngừng hỗ trợ CentOS 7 từ ngày 30/06/2024. Và hôm nay có một số khách hàng sử dụng CentOS 7 khi install hay update từ yum đều bị lỗi:

Vậy là mình quyết định tìm hiểu cách khắc phục vấn đề và mọi thứ đã hoạt động tốt trên server CentOS 7.

2. SSH vào VPS của bạn

Để xử lý lỗi trên, đầu tiên chúng ta cần SSH hoặc truy cập VPS hoặc máy chủ của bạn với quyền root trước.

Sau khi đã SSH thành công chúng ta tiếp tục với bước tiếp theo.

Bước 1: truy cập đến thư mục /etc/yum.repos.d/

# cd /etc/yum.repos.d/

Bước 2: Gõ lệnh sau

sed -i 's/mirrorlist/#mirrorlist/g' /etc/yum.repos.d/CentOS-* 

sed -i 's|#baseurl=http://mirror.centos.org|baseurl=http://vault.centos.org|g' /etc/yum.repos.d/CentOS-*

Bước 3: Xoá cache yum

yum clean all


Bước 4: Tiến hành nâng cấp

yum update -y

Sau khi thao tác xong thì bạn có thể cài đặt các gói bình thường.

Lưu ý: Để hệ thống hoạt động tốt hơn cũng như nhận được update mới nhất thì bạn có thể chuyển lên các hệ điều hành mới hơn như:

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới: